Samling Online

är nu avslutat.

 

 

Tack för din medverkan!

Vi hoppas att Samling Online har kunnat öppna upp för nya perspektiv och att diskussionen kring landsbygdens småföretagande och relationen med stödsystemet fortsätter även efter detta.
Samling Online löper vidare genom Samling Matcha (nätverksappen Grip), så fortsätt knyta nya kontakter där: https://samling.online/matcha.html